Privacyverklaring

VakantieBijbelFeest Ede (hierna: het VBF), gevestigd aan Proosdijerveldweg 70 6712 AH Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vbfede.nl

Proosdijerveldweg 70 6712 AH Ede

+31 6 515 831 95

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het VBF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor het organiseren van de activiteiten van het VBF, hebben wij de volgende gegevens nodig. Deze vragen we door middel van formulieren op onze website of elders.

– Voor- en achternaam

– Leeftijd

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het VBF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Foto’s, video’s of ander beeldmateriaal die worden gemaakt tijdens de activiteiten van het VBF

– Informatie over diëten/allergieën

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Tijdens de activiteiten van het VBF kunnen er foto’s, video’s of ander beeldmateriaal van de deelnemers worden gemaakt. Na afloop van de activiteiten kunnen deze gegevens geplaatst worden op onze website, sociale media of andere kanalen. Als u niet wilt dat er foto’s of video’s worden gemaakt waar u duidelijk opstaat, kunt u dat voor aanvang van de activiteit aangeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het VBF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het kunnen uitvoeren van de activiteiten van het VBF.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het VBF neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VakantieBijbelFeest Ede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • 1 jaar na het einde van het de activiteiten waarvoor de gegevens zijn gedeeld met het VBF. Deze gegevens kunnen wij nog gebruiken voor (onder andere) evaluatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alle persoonsgegevens, met uitzondering van foto’s die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, worden niet gedeeld met derden.

Foto’s, video’s en ander beeldmateraal kunnen na afloop van de activiteiten op onze website, sociale media of andere kanalen worden geplaatst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het VBF slaat geen cookies op die van invloed zijn op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VakantieBijbelFeest Ede en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VakantieBijbelFeest Ede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.