VakantieBijbelFeest 2022 – Thema: Alles Andersom!

Komende zomer hopen we namens de Oude Kerk en de Sionkerk op het plein van de Sionkerk weer een VakantieBijbelFeest te houden. Thema: Alles Andersom! Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen.

Dit jaar willen we het feest met jullie vieren van D.V. dinsdag 16 augustus tot en met donderdag 18 augustus.

Als je wilt komen, of mee wilt helpen, houd deze dagen in je agenda vrij!

Het VBF-Team